Välkommen till Enaprenör!

Enaprenör är ett Arbetsintegrerande Socialt Företag (Definition av ASF) i form av en ekonomisk förening i Enköping. Medlemmarna har förenats för att förverkliga idéer och stötta varandra i våra olika verksamheter. Vår inriktning är att vara ett socialt företag som tar vara på mänskliga och materiella resurser.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att:

som socialt företag integrera människor i samhälle och arbetsliv och underlätta för medlemmar att hitta kreativa vägar till sin försörjning, samt därmed förenlig verksamhet.

Vinsten skall huvudsakligen återinvesteras i föreningen i syfte att skapa och säkra arbetstillfällen.
– Ur stadgar fastslagna vid föreningsstämma 2013-05-28

Följande punkter är viktiga när Enaprenör utvecklar planer för samarbete och framsteg:

  • Finanser
  • Förtroende
  • Humankapital
  • Strukturkapital

Läs mer om oss på sidan Om Enaprenör.